panorama

O Projektu

Projekt "Olomoucké výhledy" vzniknul jako výstup magisterské práce na katedře geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2010.

Jeho cílem je atraktivní formou představit široké veřejnosti nejvýznamnější vyhlídkové body ORP Olomouc.

Analýzy viditelnosti

Výpočet analýz viditelnosti je obsažen v řadě GIS softwarů. Cílem práce je nalést nejlepší způsob výpočtu této analýzy pro území ORP Olomouc a výsledky vhodně zvizualizovat.

Prvním krokem při výpočtu analýzy viditelnosti je kvalitní digitální model terénu, vhodně zvolená interpolační metoda a následné doplnění modelu o zástavbu a vegetaci.

Analýzy viditelnosti jsou obsaženy ve velkém množství softwaru, a to jak v komerčních tak i ve volně šiřitelných aplikacích. Bohužel ne všechny jsou schopné vypočítat viditelnost pro rozsáhlé území. Proto je důležitou součástí práce zhodnocení funkcionality softwarů.

Vizualizace

Při zobrazování výsledků bylo využito prostředí Google Earth a Google Earth API. Práce zkoumá možnosti převodu dat z ArcGIS do Google Earth a také způsoby generalizace tak, aby byla kvalita dat co nejvyšší, ale současně nebyla data příliš objemná.

Při vizualizaci výsledků byl kladen důraz především na jednoduchost a intuitvnost ovládání, ale také na vizuální atraktivitu. Proto jsou vrstvy viditelnosti doplněné o 3D modely rozhleden, množství fotografií, panoramat atd.

Výstupy

Výstupem projektu je interaktivní aplikace dostupná na těchto stránkách široké veřejnosti prostřednictvím KMZ souboru spustitelného v Google Earth nebo pomocí Google API.

Obě tyto metody umožňují jednoduchý přístup k datům viditelnosti z nejvýznamnějších vyhlídkových bodů v ORP Olomouc.

Výsledky si můžete prohlédnout buď v sekci Ke stažení (verze pro Google Earth) nebo přímo v okně prohlížeče v sekci API. Nebo si pusťte video s ukázkami v sekci Ukázky.

TOPlist